درباره

به نام خدا
شرح حال علمی و شخصی:
 •      سید حسین سیدی    متولد 1341- ساری
 •      پایان تحصیلات دبیرستان   1359
 •      ورود به مرکز تربیت معلم     1360
 •      ورود به دانشگاه مشهد و ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات عربی   1364
 •      فراغت از تحصیل   1367
 •      قبولی در کارشناسی ارشد  1367
 •      فراغت از تحصیل در کارشناسی ارشد 1369 و دفاع از رساله (( نقد و بررسی اندیشه و اشعار صاحب بن عباد))
 •      عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد 1369
 •      تدریس در دانشگاه مخدومقلی عشق آباد (ترکمنستان) 1372
 •      مربی نمونه دانشگاه  1373
 •      پذیرش در دوره دکتری 1377 و دفاع از رساله (( نقد وتحلیل شیوه تحلیل نحویان کوفه و بصره))
 •      ارتقاء به مرتبه دانشیاری  1381
 •      برنده جایزه کتاب خراسان 1383
 •      پژوهشگر نمونه در رشته علوم انسانی  1385
 •      برنده جایزه کتاب جشنواره فردوسی 1385
 •      مترجم و مولف برگزیده دانشگاه مشهد 1386
 •      ارتقاء به مرتبه استادی  1388

گزارش تخلف
بعدی